Uzdravující OV/ZEL šťávy plné živých enzymů

 Cerstve_zeleninove_stavy

Dr. Norman W. Walker ve vé knize napsal,že ...

ČERSTVÉ OVOCNÉ A ZELNINOVÉ ŠŤÁVY

jsou životem pro tělo lidské.Teprve v posledních dvou stoletích vzali lidé na vědomí, že stav lidského těla je bezprostředně spjat s kvalitou potravy, a začali si všímat, jestli potrava vůbec odpovídá potřebám lidského těla.

Tento příspěkek bude o něco delší,než jste zvyklí,tak pokud vás zajímá,udělejte si kafe,rozbalte pytlík nepražených mandlí,hoďte nohy na stůl a čtěte :-)

Pozvolna se stále více soustřeďuje pozornost na funkce lidského těla a na způsob, jakým využívá vitální látky, jako minerálie a vitaminy, ze kterých se potrava skládá. Na celém světě se dosahuje fenomenálních úspěchů při pomáhání tělu zbavovat se nemocí a potíží, především však na úseku léčby šťávami. Avšak stále ještě nejsou lidé dostatečně informováni o výživné hodnotě a léčebné síle čerstvých ovocných a zeleninových šťáv. Čerstvé šťávy ukázaly již na rozhraní dvacátého století, co v nich vězí. Jejich hodnota je dnes uznávána mnoha lékaři, léčiteli, stejně jako dietetology. Účinnost šťáv se odůvodňuje tím, že se tekutá potrava, získaná oddělením vitálních látek a vody od vlákniny, obzvláště rychle stráví. Zažívací pochody, nutné k oddělení vitálních látek od vlákniny, vyžadují práci zažívacích orgánů a čas. Strávení celých ovocných plodů a celé zeleniny potřebuje energii a zdroj této energie je v potravě. Část "hutné" stravy, kterou sníme, se použije jako "pohonná hmota" k získání této energie. Toto je odpověd' na často kladenou otázku: Proč se místo přípravy šťáv nemají jíst ovocné plody, saláty a zelenina vcelku? Vláknina nemá žádnou výživnou cenu, ale působí jako "metla" v zažívacím ústrojí a podporuje trávicí pochod. Když projde vláknina žaludkem, dvanácterníkem a konečně asi sedm a půl metru dlouhým tenkým střevem, dosáhne tlustého střeva jako mikroskopicky malé části celulózy, které jsou pro něj i v této formě balastem a jako takový jsou použity. Bez vlákniny jako balastu se nemůže udržet tlusté střevo - a tělo jako celek - zdravé. Je proto nevyhnutelné, aby dobře vyvážená výživa vždycky také obsahovala celé čerstvé ovocné plody a saláty z různých druhů syrové zeleniny.

Je prakticky nemožné, i organickým pěstováním, získat z některého semene plnohodnotný produkt, protože při pěstování rostlin hraje důležitou roli mnoho faktorů, které se mohou místy podstatně lišit. V dnešní době má skoro každá potravina více druhů. Různé druhy karotky se například liší svým obsahem minerálií a toto platí i o jiných rostlinných potravinách. Pokládejte moje informace.o účinných látkách v potravinách jen za všeobecná doporučení, protože půda, klima, území, stejně jako způsob pěstování, mohou být rozdílné. Pokud bereme při sestavování naší stravy zřetel na rozmanitost plodů, salátů a zeleniny, nemusíme si dělat starosti o minerálie a vitaminy, které naše tělo potřebuje. Máme štěstí, jestliže můžeme mít potraviny organicky vypěstované, než když musíme vzít ty, které jsou k dispozici, bez ohledu na kvalitu. Je ale chyba, být fanatickým nebo přehnaně puntičkářským při výběru potravin, které musíme koupit v samoobsluze nebo v obchodě se zeleninou. Jestli však je ve vás vaše osobní mínění o správném pěstování potravin hluboce zakořeněno, pak je, podle mého názoru, nejlepší odstěhovat se na venkov a pěstovat si vlastní potravu. Jestliže nedostanete vždycky koupit přesně ty potraviny, které byste si přáli, kupujte alespoň zboží nejlepších kvalit

Dávejte pozor na to, abyste koupili to nejčerstvější a nejkvalitnější, co můžete najít. Je jedno, jestli se jedná o ovoce a zeleninu na váš salát nebo na šťávu. CO CHYBÍ VAŠEMU TĚLU? Jestliže nepiji dostatečné množství čerstvých syrových šťáv, pak vím, že moje tělo nemůže plně pokrýt svoji potřebu enzymů. Jak je to s vámi? Jste sami zodpovědni za to, jak svoje tělo vyživujete. To, co platí, je život ve vaší potravě. Vaše tělo je složeno z miliard mikroskopických buněk. Na nich závisí vaše existence. Buňky potřebují potravu, živou potravu. Záleží zcela na vás, jestli to, co jíte, vede k výživě, nebo k podvýživě

ENZYMY

Život v naší potravě a účinných látkách se nazývá enzymy. Jsou klíčovou funkcí účinku potravy na naše tělo. Je to ta účinná látka, která tělo vyživuje a udržuje při životě, účinná látka, která je ukryta v semenech rostlin, v klíčení a růstu rostlin. Tento princip života je známý jako enzym. Enzymy jsou popisovány jako komplexní substance, které nám umožní potravu strávit a přijmout do krve. Enzymy však nejsou žádnou hmotnou "substancí", ale nehmatatelnou, magnetickou, kosmickou energií principu života, která je úzce spojena se všemi akcemi a činnostmi každé molekuly lidského těla, rostliny a každé formy života. Jestliže jsme si tohoto jasně vědomi, pak také víme, proč si máme naši potravu vybírat s rozumem a šikovností a proč má být syrová, nevařená a nezpracovaná. Nemůžeme mít současně život a smrt, ať už se to týká našeho těla nebo plodů, salátů, zeleniny, ořechů či semen. Tam, kde je život, jsou i enzymy. Enzymy jsou citlivé na teplotu vyšší než 45 °C. Při teplotě vyšší než 50 °C začnou být těžkopádné stejně jako lidské tělo v horké lázni. Při teplotě 54 °C vyhasne většině enzymů život. V semenech enzymy dřímají. Za odpovídajících podmínek zůstávají stovky, ba tisíce roků v polospánku. Příkladem toho jsou pšeničná zrna v pyramidách, která neztratila svou klíčivost. Také v mrtvých tělech prehistorických zvířat, která byla nalezena v severních oblastech země, jako na Sibiři a v jiných zledovatělých krajinách, byla zjištěna spousta enzymů. Tato zvířata rychle zamrzla asi před 50 000 lety během neočekávaného zledovatění a jejich enzymy se staly ihned aktivními, jakmile svaly roztály na tělesnou teplotu. Enzymy mohou být beze ztrát konzervovány při nízkých teplotách. život jako takový nemůžeme vysvětlit, proto popisuji enzymy jako princip kosmické energie nebo jako vibraci (chvění), které vyvolají v molekulách chemické pochody, změny a reakce, aniž by se samy během tohoto procesu změnily, zničily nebo spotřebovaly. Jinými slovy řečeno, enzymy jsou katalyzátory a jako takové podporují pochody a změny, aniž by samy změnily svou podstatu. Po tomto krátkém vysvětlení jste jistě schopni zhodnotit, jaký význam má rozum, logika a inteligence při volbě potravin, kterými živíte své tělo. Má to být potrava nejen syrová, ale také potrava, která má být. jedena a připravována tak, aby rychlým a účinným způsobem vyživovala buňky a tkáně vašeho těla. Obnovování (regenerace) je zákonem života. Jestliže nejíme, zemřeme. Nejíme-li stravu, která naše tělo správně vyživuje, zemřeme nejen předčasně, ale na cestě ke smrti ještě trpíme. Jestliže denně opatříme našemu tělu elementy, ze kterých je samo složeno, můžeme se těšit dobrému zdraví za předpokladu, že věnujeme přiměřenou pozornost a ohled druhé části našeho bytí, naší duši a duševnu. Ani ta nejlepší strava na světě nezabrání chátrání našeho těla, jestliže jsme ustavičně vystaveni zlobě, strachu, starostem, zklamání a negativním stavům naší mysli.

ZDRAVÍ E DŮLEŽITÝ PŘEDPOKLAD PRO TĚLO

Každá radost a každý úspěch v povolání je založen na dobrém zdravotním stavu a vitalitě těla. Strava musí být živá (organická). Soli a minerálie musí být živé, to znamená organická, aby je lidské tělo mohlo přijmout a použít k regeneraci svých buněk a tkání. Sluneční paprsky přenášejí energii do rostlinného života a přitom aktivují enzymy. Za pomocí této síly se přeměňují vhodné elementy v potravě z anorganických na organické neboli život obsahující. Díky vědeckým výzkumům jsme dnes schopni analyzovat a přesně určit prvky obsažené v potravinách a tyto potom přivést do harmonické rovnováhy, odpovídající potřebám těla. Naše tělo sestává z mnoha prvků. Ty nejdůležitější jsou: kyslík vápník sodík chlor uhlík fosfor hořčík fluor vodík draslík železo křemík dusík síra jod mangan Mimo úrazů musí každá oprava a každá regenerace našeho těla přicházet zevnitř. Když nejsou tyto prvky obsaženy v krvi, buňkách, tkáních, orgánech, žlázách a zbývajícím těle ve správném poměru. nebo když.je jednoho prvku nedostatek, tělo ztratí rovnováhu a vznikne stav, který je známý jako toxémie. A toxémie je, jednoduše řečeno otrava. Abychom získali správnou zdravotní rovnováhu, musí být většina potravy, kterou jíme, živá, vitální obsahující organické prvky. Tyto prvky jsou obsaženy v čerstvých, syrových plodech, salátech, zelenině, ořechách a semenech. Podrobnosti najdete v mé knize "Zdraví & salát". Kyslík je jedním z nejdůležitějších prvků. Vařením však potrava kyslík ztrácí. Většina enzymů se při 54°C rozruší, a ztrácí se převážná část živé síly, které je k výživě třeba. Skutečnost, že žily a ještě žijí generace milionů lidí, které nejedly skoro nic jiného než vařenou stravu, není důkazem toho, že existovaly proto, že se živily vařenými potravinami. Ve skutečnosti se nalézají tito lidé ve stavu jakéhosi dekadentního existování, což potvrzují jejich otrávená těla. Proč by byly jinak nemocnice přeplněné a přetížené? Proč se ročně prodají vagóny prášků od bolesti? Proč jsou tak časté srdeční choroby, cukrovka, rakovina, plicní nemoci, předčasná senilita a předčasná smrt! Náš stvořitel vybavil lidské tělo nesmírnou odolností proti tělesným prohřeškům. Když .jíme něco "nevhodného" nebo něco, co se nesnáší s naší potřebou výživných látek nebo jejich rovnováhou, potom trpíme. Jsme varováni například bolestmi, které vedou nakonec k nemocem a konec konců k nespočetným chronickým chorobám, kterými je postižena velká část lidstva. Příznaky se neprojeví většinou ihned, ale potřebují, vzhledem k enormní odolnosti těla, dny, měsíce nebo roky k propuknutí vážné choroby. Jakmile se dáme přirozenou cestou, abychom znovu získali a uchovali si zdraví, pocítíme štěstí ze zlepšení, které se dostaví přenesením přirozených zásad do denní praxe. Považujeme za zvláštní a politováníhodné, že tolik lidí o tomto tématu nepřemýšlí, ale úmyslně a zvolna znovu a znovu upadá do toxémie a dekadence. Malé poučení by jim pomohlo uniknout předčasnému a často bolestivému zhroucení. Přes 170 roků existuje "Učení o přirozeném zdraví", které již mnoha lidem pomohlo, ale ještě se nerozšířilo lak, aby byli informováni všichni a mohli se podle něj řídit. Moje knihy ve Spojených státech jistě již zapůsobily, ale je důležité, aby mnoho dalších lidí tyto informace rozšiřovalo, jako to dělají například Harvey a Marilyn Diamondovi svými knihami Fit pro život I. a II. a Sluneční strava - nová kultura jídla na celém světě. 

 DILEMA - JÍST,ČI NEJÍST OVOCE A ZELENINU V CELKU?

JÁ MYSLÍM,ŽE OBOJÍ JE ZDRAVÉ,ALE ...

studie a dr.Walker se trošičku liší.

Bez znalosti zásad, týkajících se konzumace čerstvých syrových ovocných a zeleninových šťáv, byste se pravděpodobně zeptali: "Proč se má jíst ovoce a zelenina vcelku? Proč se nemá pouze vytlačit šťáva a vláknina vyhodit?" Odpověd'je jednoduchá: Pevná strava vyžaduje daleko delší trávicí pochody, než jsou její živiny dány k dispozici tělesným buňkám a tkáním. Vláknina nemá v pevné stravě téměř žádnou výživnou hodnotu, ale během střevní peristaltiky (pohybu střev) působí jako metla. Odstranění vlákniny při vytlačování šťáv umožní jejich velmi rychlé, většinou několik minut trvající strávení a vstřebání. Je dobře známo, že celer vzhledem k vysokému obsahu chloridu sodného, je naší nejlepší potravou za extrémních veder. Sníst celý celer vyžaduje tak mnoho času na strávení, že nás vedro přemůže dříve, než se dostaví jeho blahodárný účinek. Jestliže však vypijeme sklenici nebo půl litru čerstvé, syrové celerové šťávy, dostaví se účinek velmi rychle. Tím se stane např. úmorné vedro na poušti daleko snesitelnějším. Ovoce, saláty a zelenina obsahují značné množství vlákniny. V této vláknině jsou uzavřeny životně důležité živiny, které potřebujeme. Tyto molekuly v čerstvých syrových šťávách a jejich enzymy přispívají k rychlé výživě buněk a tkání, žláz, orgánů a všech částí těla. Vláknina ovocných plodů, salátů a zeleniny je stejně hodnotná. Jestliže jíme potravu syrovou, nevařenou a nezpracovanou, podporuje.její vláknina práci zažívacího ústrojí. Při vaření potravy zničí horko všechen život. Vláknina, která přehřátím ztratila svůj magnetismus a stala se neživou, působí potom jako špinavý mop, který sice střeva čistí, ale příliš často zanechá na jejich stěně vrstvu hlenu (viz také Prof. A. Ehret: Hlenuprostá léčebná strava.) Během času se hlen hromadí, zahnívá a zapříčiňuje toxémii. Tlusté střevo se stává lenivým, což má za následek zácpu, záněty, divertikulózu a jiné poruchy. Šťávami, které extrahujete z čerstvých syrových plodů a zeleniny, můžete opatřit všechny buňky a tkáně svého těla lehce stravitelnými a vstřebatelnými prvky a enzymy z potravin, které potřebují. Všimněte si, že říkám enzymy z potravin. Tím jsou míněny enzymy v naší stravě. Buňky a tkáně našeho těla mají své vlastní enzymy, které pomáhají potravu strávit a vstřebat. Mimoto je každá buňka našeho těla enzymy bohatě opatřená.

VAŘENÁ POTRAVA

Zpravidla příliš neškodí sníst příležitostně trochu uvařené potravy (nikdy však upečené) za předpokladu, že jíme i dostatečné množství stravy syrové. Žijeme sice v nebezpečném atomovém věku, ale sami se "dusíme" konzumací velkého množství vařené potravy. Vyvoláváme tím tělesný a duševní konflikt, který působí jako překážka a narušuje naši existenci. Šťávy z čerstvého syrového ovoce a zeleniny jsou takové "potraviny", které mohou všechny buňky vašeho těla opatřit nutnými prvky, a to lehce vstřebatelnou formou. Musíte myslet na to, že vařené a zpracované potraviny mohou sice zachovat život, ale nemají tu sílu správně obnovovat naše buňky. Při soustavném požívání vařených a zpracovaných potravin dochází postupně k degeneraci a zvrhávání našich buněk a tkání. Žádný lék na světě nemůže dodat krvi něco, čím by se mohly provést trvalé opravy na našem těle. I při jedení čtyř nebo pěti velkých porcí denně může být tělo vyhladovělé nedostatkem životně důležitých látek a porušením rovnováhy enzymů. Ovocné šťávy jsou čističi našeho těla, jestliže jsou plody zralé. Jedno jablko denně a nepotřebuješ lékaře platí ale jen tenkrát, když mimoto bohatě jíme jinou syrovou stravu. Ovocné plody - až na tři nebo čtyři výjimky - byste neměli jíst společně se škroby nebo produkty z cukru. Ovoce opatří tělo všemi potřebnými cukry a uhlovodany. Zeleninové šťávy jsou naproti tomu stavitelé a obnovovatelé našeho těla. Obsahují všechny aminokyseliny, minerálie, soli, enzymy a vitamíny, které lidské tělo potřebuje za předpokladu, že se pijí čerstvé, syrové, bez konzervačních prostředků, a že jsou správně extrahovány. Tak jako všechny drahocenné věci v životě je nejtíže dosažitelná ta životně důležitá část zeleniny, která má tu největší koncentrovanou hodnotu, protože vězí ve vláknině. Proto je nutné syrovou zeleninu a saláty velice dobře pokousat. Konec konců je syrová potrava tou potravou, která je lidem určená. Ne každý je však schopen svůj dlouholetý zvyk jíst vařenou, denaturovanou stravu ze dne na den změnit a místo toho jíst potravu syrovou. Takové náhlé přeorientování může vést také k poruchám, kterým postižený pravděpodobně nerozumí, které však mohou být velice užitečné. Za takových okolností je rozumné poradit se s někým, kdo má již zkušenosti s reakcemi na změnu způsobu výživy. V každém případě jsou čerstvé zeleninové šťávy, jako doplněk každé výživy, užitečné, zvláště pak tenkrát, když se nestravujeme příliš zdravě, to znamená, že jíme všechno, co nám chutná. Jestliže i váš způsob výživy postrádá plánování, mají pro vás šťávy životně důležitý význam, protože zásobují tělo živými elementy a vitamíny, kterých je ve vařených a zpracovaných potravinách nedostatek. Naproti tomu může být stoprocentní výživa syrovou stravou bez čerstvých šťáv nedostatečná. Toto je zdůvodněno tím, že překvapivě velká část molekul, ze kterých jsou složeny živiny v syrové potravě, je použita zažívacím ústrojím jako pohonná látka pro trávení a vstřebávání potravy, což trvá zpravidla dvě až tři hodiny po každém jídle. Tyto molekuly sice dodávají tělu živiny, ale zčásti jsou použity také jako "palivo", takže jen část zůstává k dispozici pro regeneraci buněk a tkání. Situace vypadá jinak, jestliže pijete syrové šťávy. Šťávy se během deseti až patnácti minut po vypití stráví a vstřebají a slouží téměř úplně k obnově a výživě buněk, tkání, žláz a orgánů těla. Celý trávicí a vstřebávací pochod proběhne tedy největší možnou rychlostí s minimální námahou ze strany zažívacího ústrojí. Důležité je, abyste pili své šťávy denně čerstvé, bez ohledu na to, jakým způsobem byly extrahovány. Čím lepším způsobem šťávu extrahujete, tím je přirozeně účinnější.

ŠŤÁVY NEJSOU KONCENTROVANÉ POTRAVINY

Náš stvořitel nám dal potraviny jednak jako výživu a jednak jako lék. Proto je přirozené dbát při jídle na oboje. Není správné nazývat šťávy koncentrovanou potravou. Koncentrovaná potrava je produkt, který byl dehydratován, jeho obsah vody byl redukován. Šťávy jsou tekuté potraviny, které obsahují čistou, organickou vodu nejlepší kvality. Při extrakci šťáv je důležité vlákninu správně rozmělnit, aby se uvolnily živé, účinné látky. Moje výzkumy ukázaly, že vláknina musí být nejdříve důkladně rozemleta. Pak musí být šťáva hydraulickým nebo stejně hodnotným lisem vytlačena, jinak nenajdete ve šťávě vitaminy, enzymy a ostatní živé látky. Jestliže však byly syrové šťávy správně extrahovány, budou lidským tělem lehce a rychle přijaty. A protože jsou organickou, živou potravinou, obnoví překvapivě rychle celé tělo. Nevěřte proto, že čerstvé syrové šťávy jsou koncentrované potraviny nebo jen lék. Jsou to jedny z našich nejméně koncentrovaných potravin, a přece jsou nejvýživnější. Uvědomte si, o kolik jsou následující potraviny koncentrovanější než šťávy: sojové boby a sojová mouka jsou o 870% koncentrovanější než šťáva z karotky a o 940% koncentrovanější než celerová šťáva. Popcorn (pražená kukuřice) je o 2100% koncentrovanější než karotková a o 2300% než celerová šťáva. Bílý cukr je o 4200% koncentrovanější než šťáva z karotky a o 4600% než šťáva z celeru. Když si ujasníme, jak velká je koncentrovanost těchto potravin ve srovnání se šťávami, začneme si uvědomovat příčinu překyselení těla. Je následkem konzumace sojových produktů, popcornu, cukru, obilovin a podobných potravin. Můžete také srovnat mrkvovou šťávu s čerstvým, nezředěným kravským mlékem. Obsah vody je v těchto dvou produktech při jejich přirozeném chemickém složení téměř identický. Přirozeně je paradoxní srovnávat kravské mléko s karotkovou šťávou. Kravské mléko je potravina, která vytváří nejvíce hlenů. Obsah kaseinu v kravském mléce je velice vysoký, asi o 300% vyšší než v mléce mateřském. (Kasein je vedlejší mléčný produkt, který se používá např. k výrobě lepidla na dřevo.) Kasein přispívá mimo jiné k zahlenění u dětí i dospělých, kteří pijí velké množství mléka. Kravské mléko vede mimoto k chorobám z nachlazení kapáním z nosu, k chorobám krčních a nosních mandlí, stejně jako k průduškovým potížím - zatímco karotková šťáva je jeden z nejlepších prostředků, jak hleny odstranit! Přílišná tvorba hlenů v těle, jako následek konzumace velkého množství kravského mléka, se netýká jen mladých lidí. U dospělých je tento účinek většinou ještě horší. S přibývajícím věkem je tělesná odolnost menší než u mladé generace. Jestliže chcete pít mléko (což vám nedoporučuji), pak existuje jedno mléko, které je lidským zažívacím ústrojím lépe snášeno než kravské mléko. Je to syrové kozí mléko. Syrové kozí mléko není skoro vůbec hlenotvorné. Jestliže dojde k zahlenění po kozím mléce, je to obyčejně zapříčiněno předešlou konzumací většího množství škrobových a cukrových produktů, ne však kozím mlékem. Toto mléko se musí pít syrové, nesmí se ohřát na vyšší teplotu než 48 °C a nesmí se pasterizovat. Pro děti neexistuje přirozeně žádné lepší mléko než mléko mateřské. Syrové kozí mléko je jeho nejbližší a nejlepší náhrada. Je dobré k němu přidat trochu čerstvé karotkové šťávy. Syrové kozí mléko můžeme přidat i k jiným syrovým zeleninovým šťávám. Při zpracovávání ovocných a zeleninových šťáv myslete vždycky na to, že jejich kvalita má velký vliv na jejich účinek. Jestliže šťáva z ovoce a zeleniny není úplně extrahována, je její účinnost oslabená, protože chybí vitaminy a enzymy, které zůstaly ve vláknině a odpadu. Má samozřejmě vlastnost živé organické vody a jako taková je vždycky užitečná. Všechny části našeho těla a orgánů jsou složeny z mnoha malých buněk, ve kterých jsou obsaženy různé, výše uvedené elementy. Tyto buňky se během lidské existence opotřebovávají, a musí být stále obnovovány. Potrava nutná k tomuto účelu musí být živá, organická a musí bohatě dodávat živé organické minerálie, které jsou potřebné k zachování těla. Strava, která se skládá převážně z denaturovaných potravin, vede nezadržitelně ke zhroucení těchto buněk, čímž vznikají choroby a chronická onemocnění. Proto je nutné zásobovat tělo potravou překypující živými, účinnými látkami. Jestliže zanikání buněk již začalo nebo dokonce proběhlo, pak je nejlepší organismus pořádně vyčistit půstem za pomoci syrových šťáv. Je jasně dokázáno, že doplnění naší stravy syrovými ovocnými a zeleninovými šťávami je tou nejlepší a nejrychlejší metodou, jak dodat tělu účinné látky, kterých se mu nedostává.

KOLIK ŠŤÁVY MŮŽEME VYPÍT?

Přesně tolik, kolik můžeme vypít, aniž bychom se k to mu nutili! Všeobecně se dá říci, že asi půl litru denně je to nejmenší množství, přinášející postřehnutelné výsledky. Lepší je jeden až dva litry denně. Musíme myslet na to, že výsledky se dostaví tím rychleji, čím více šťávy vypijeme. Když byly šťávy poprvé doporučeny, navrhovalo se také pít je v malých množstvích. To souviselo beze sporu s tím, že nebyl vždycky na trhu přístroj, kterým se mohlo připravit rozumné množství šťávy. Získat šálek šťávy ručním odšťavovačem bylo těžké a pracné. Dnes jsou považovány elektrické odšťavovače, pracující hydraulicky, za nejúčinnější. Nezapomínejte ale, prosím, na některé důležité zásady. Za prvé musí být minerálie a chemické účinné látky, vitaminy a hormony z mikroskopicky malých buněk ovocné a zeleninové vlákniny uvolněny a za druhé musí být společně se šťávou odděleny od vlákniny. Nenašli jsme žádný praktický ruční odšťavovač, který by extrahoval z ovocných plodů a zeleniny všechny živé, účinné látky, protože vlákninu vlastně rozmačká, ale nerozmělní. Toto rozmělnění je důležité, aby se mohly živé látky uvolnit. Přístroje založené na odstředivé síle a jim podobné jsou rovněž účinné, jestliže není kvalita šťávy vysoce důležitá. Tyto přístroje jsou také lacinější. Princip odšťavování metodou odstředivky je založen na rychle rotujícím kotouči s ostrými krájecími ploškami. Protože obrátky jsou neobyčejně vysoké, je kaše, získaná strouháním na rotujícím kotouči, rozmetávána odstředivou silou proti dírkované stěně nádoby přístroje. Tím se oddělí šťáva od kaše. Fyzikálně ani mechanicky není možné extrahovat odstředivou silou všechnu šťávu. Šťáva, která se takto získá, je vcelku dobrá, nesmí se však před vypitím dlouho uchovávat. Nehledě k určitým nedostatkům této metody, mohou vám být získané šťávy také užitečné. Konec konců je ve šťávách obsažena přirozená, organická voda, která je velmi cenná. Vitaminy a minerálie, nastřádané v této šťávě, jsou velice prospěšné. Jestliže mluvíme o vodě, myslíme přirozeně nejdříve na vodu z vodovodního kohoutku nebo z nějakého pramene, popř. na vodu dešťovou. Málo lidí ví, že existuje nejen živá, organická voda, ale i voda anorganická, a jen některým je jasný rozdíl. Příroda nám dala k dispozici laboratoř ve formě rostlin, v jejich molekulách se přeměňuje dešťová a říční voda ve vodu organickou. Voda z potrubí je nejen anorganická, ale pro potřebu lidí a zvířat více než nevhodná, protože skoro všechna města přidávají do pitné vody chlor a jiné chemikálie. Voda v potocích a řekách, stejně jako voda od pramene a voda dešťová, je anorganická. Jediný pramen, který nás zásobuje živoucí, organickou vodou jsou rostliny - naše ovoce a zelenina a z nich připravené šťávy. Tyto šťávy musí být ale syrové, aby si zachovaly své živé a organické vlastnosti. Nesmí se ani vařit ani zpracovávat ani konzervovat nebo pasterizovat. Vařením, konzervováním a pasterizováním se rozruší všechny enzymy, a šťávy se stanou anorganickými. To platí pro H2O (vodu), stejně jako pro minerálie a chemikálie, z nichž je šťáva složena. Přeměnit ovoce a zeleninu v tekuté a polotekuté kaše, bez odstranění celulózy (vlákniny), nemá, ve srovnání se šťávami, žádnou velkou hodnotu. Smysl pití šťáv spočívá vlastně v tom, učinit tělo schopným přijímat všechny živoucí účinné látky z ovoce a zeleniny co nejrychlejším způsobem, bez zatížení zažívacího ústrojí prací, potřebnou k zpracování celulózy. Jestliže pijete šťávy správně připravené, je vaše tělo schopné je během deseti až patnácti minut absorbovat. Proti tomu vyžaduje ovocná a zeleninová kaše daleko delší práci zažívacího ústrojí! Pití šťáv, ze kterých nebyla odstraněna vláknina, zatěžuje zažívací ústrojí více než jedení ovoce a zeleniny vcelku. Důkladné pokousání a promísení se slinami je však pro dokonalé strávení vlákniny nepostradatelné. Toto se ale obyčejně neděje, je-li vláknina obsažena v ovocné kaši. Naproti tomu nás zásobují šťávy, ze kterých byla vláknina odstraněna bez problémů, všemi částmi účinných látek, které ovoce a zelenina obsahují, a tělo je přijme rychle a bez prodlení. Teprve v poslední době se mezi lidmi rozšířil poznatek, že stav lidského těla je bezprostředně spjat s kvalitou potravy. Dovídáme se stále více o funkcích lidského organizmu, o tom, jak používá minerálie a vitaminy, ze kterých je potrava složena.

Dosažené výsledky při léčbě snad každé poruchy nebo nemoci jsou na celém světě fenomenální především na úseku léčby šťávami. Poznejte proto blíže hodnotu a důležitost čerstvých ovocných a zeleninových šťáv pro výživu a rekonvalescenci. Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy ukázaly, co v nich vězí, a jejich hodnota je nyní uznávaná jak lékaři, tak laiky. Důvod účinnosti šťáv spočívá ve skutečnosti, že se tato tekutá potrava během několika minut stráví, jestliže byly předem odděleny minerálie a destilovaná voda od vlákniny. Jinak by potřebovaly zažívací pochody čas a práci zažívacích orgánů, aby oddělily minerálie od vlákniny. K trávení ovoce a zeleniny se potřebuje energie, která se odejme stráveným potravinám. Část pevné potravy, kterou sníme, je tedy výživnému účelu odcizena a je použita jako palivo k výrobě této energie. Dbejte prostě na to, abyste použili tu nejčerstvější a nejlepší kvalitu, kterou najdete, nezávisle na tom, jestli vaši zeleninu kupujete k přípravě salátu nebo šťávy.Daleko více najdete v knize dr Walkera,kterou mi poslala jedna velmi hodná a příjemná bytůstka,za což ji ze srdíčka děkuji.

Celou knihu dr.Walkera "Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy" jsem pro vás stáhla zde.

Myslíte,že vše,co s v těle děje je samozřemost? Ano je! Té si však musíme (pokud jsme zdraví a vlastně i nemocní) velmi vážit. Lidské tělo je neskutečně samouzdravovací a má schopnost se samo vyléčit. Pokud mu dáme šanci.

Krásný den.

DĚKUJI ČLOVĚČE ZA NÁVŠTĚVU A NEZAPOMEŇ...V KOŘENECH JE SÍLA

Kontakt:

Web: www.podomacku.net

Mail: podomacku@post.cz

FB: Podomácku z darů Země aneb Jedové doupě v akci

TOPlist

UPOZORNĚNÍ: Všechny recepty a návody mají pouze informativní charakter a jejich autorka nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv následky jejich použití v praxi.